Ocena brak

Rzucawka

Autor /armani Dodano /04.03.2014

 rzucawka (ecLuiipsia); stan przedrzucawkowy (—> preeklampsja) połączony z napadem drgawek toniczno-kłonicznych oraz utratą przytomności. Jeżeli drgawki powtarzają się w bardzo krótkich odstępach czasu albo nie ma przerw między nimi, to jest to stan rzucawkowy. Zależnie od okresu, w którym wy/stępuje, wyróżniamy: rz. ciążową, porodową i połogową. Rz. jest zasadniczą przyczyną umieralności kobiet ciężarnych (0,5-17%) oraz umieralności okołoporodowej płodów i noworodków (aż 37%), głównie z powodu wcześniac-twa i niewydolności łożyska. Przyczyną drgawek może być obrzęk mózgu i skurcz naczyń mózgowych prowadzący do jego niedotlenienia. Obrzękowi mózgu sprzyja hipoalbuminemia i niskie ciśnienie on-kotyczne. Śpiączka po napadzie drgawek jest następstwem obrzęku i niedotlenienia mózgu albo zmian, biochemicznych w ośrodkowym układzie nerwowym. Najgroźniejsze powikłania: mikrowylewy do wszystkich narządów wewnętrznych, zwłaszcza do mózgu, nadnerczy', wątroby, osierdzia i płuc. (H. WJ

Podobne prace

Do góry