Ocena brak

Rzemlik topolowiec

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: dług. 1-1,5 cm. Rzemliki (Saperda) można rozpoznać po czułkach niemal tak długich jak ciało, równolegle do siebie biegnących krawędziach pokryw i niezgrubiałych udach; rz. topolowiec cechuje się czarno-żółtym owłosieniem pokryw, co nadaje mu plamisty wygląd.  

Środowisko: łęgi nadrzeczne i przystrumy-kowe, a także inne zbiorowiska leśne z udziałem topól w drzewostanie, parki, itd. Opada przede wszystkim topolę osikę, znacznie rzadziej wierzby.

Występowanie: na znacznych obszarach Europy, w pn. Afryce, wsch. Azji i Ameryce Pn.

Liczebność: pospolitszy od rz. osinowca.

Rozród: samica wygryza na cienkiej gałązce podkowiaste nacięcie, a w jego środku głębszy otwór w korze, w który składa jedno jajo. Otwór zatyka żelatynową wydzieliną, pobudzającą tkanki roślinne do tworzenia kalusa przyrannego, a w efekcie doprowadzającą do powstania charakterystycznego kulistego wyrośla; gałązka za wyroślem zamiera. Pełny cykl rozwojowy trwa 2 lata.

Podobne prace

Do góry