Ocena brak

Rzekotka śródziemnomorska

Autor /Bill Dodano /12.01.2012

Rodzina rzekotkowale (Hylidae)

Wygląd: bardzo podobna do rz. drzewnej, z którą jest blisko spokrewniona; tączna długość jej głowy i tułowia wynosi ok. 5 cm. Grzbiet ma zwykle bardziej jasnozielony niż u rz. drzewnej, spotykane są również osobniki ubarwione brązowawo, szaro, a nawet plamiste. Najważniejszą cechą odróżniającą ją od rz. drzewnej jest ciemny pas biegnący wzdłuż boków ciała. U rz. śródziemnomorskiej od otworów nosowych przez oko i błonę bębenkową ciągnie się tylko wąska ciemna smuga, która kończy się na nasadzie ramienia, nie sięgając tak jak u rz. drzewnej do bioder tylnych nóg. W związku z tym u rz. śródziemnomorskiej strona grzbietowa nie jest ostro odgraniczona od strony brzusznej. Boki podgardla są zielonej barwy (z wyjątkiem brązowawo ubarwionych osobników). Na nogach widoczne są, podczas dokładniejszej obserwacji, niewyraźne prążki. Górna strona ud jest żółto-, jasnopomarańczowo- lub ciemnopla-mista. Rzekotka śródziemnomorska jest większa od rz. drzewnej.

Dodatkowo samce tego gatunku wyróżniają się dzięki wyraźnej podłużnej fałdzie na pęcherzu głosowym. Ta inaczej ukształtowana struktura warunkuje dalszą, bardzo ważną cechę odróżniającą - głos, który u samca rzekotki śródziemnomorskiej brzmi jak głębokie i rozedrgane „kraah" i jest wydawany z częstotliwością prawie 1 dźwięku na sekundę. Chór samców terkocze dzięki temu głębiej i znacznie wolniej niż chór samców rz. drzewnej. Wskutek tego oba gatunki nie krzyżują się na terenach, gdzie występują wspólnie.  

Występowanie: obszar rozsiedlenia rz. śródziemnomorskiej wciska się na Półwyspie iberyjskim i na południu Francji między tereny zamieszkane przez rz. drzewną. Rzekotka śródziemnomorska występuje na południu i wschodzie Hiszpanii oraz w środk. i pd. Portugalii, brak jej w pn.-wsch. Hiszpanii i w Pirenejach. Ponadto występuje na Balearach, natomiast we Francji wzdłuż Pirenejów sięga do Atlantyku i przez Prowansję do nadbrzeżnych rejonów pn.-zach. Włoch. Ten dość nietypowy, a nawet w pewnym sensie osobliwy areał gatunkowy rozpada się na 3 wzajemnie od siebie izolowane części, pokrywające się miejscami z zasięgiem rz. drzewnej. Jednak konkurencja między oboma europejskimi gatunkami rzekotek nie może być jedyną przyczyną takiego rozmieszczenia rz. śródziemnomorskiej. Poza wymienionymi wyżej obszarami, rz. śródziemnomorska występuje również w pn.-zach. Afryce, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze.

Środowisko: doliny rzeczne i wilgotne obniżenia terenu, często jednak również suche i gorące tereny z niewielkimi zbiornikami. W tych miejscach, gdzie oba gatunki rzekotek występują wspólnie, rzekotka śródziemnomorska zasiedla niżej położone, cieplejsze tereny i mniejsze, okresowe zbiorniki wodne. W krajobrazie rolniczym jako miejsca rozrodu wykorzystuje cysterny, kanały i zalane wyrobiska.

Tryb życia: rz. śródziemnomorska prowadzi bardzo podobny tryb życia do rz. drzewnej. Samce zbierają się w mniejszych lub większych grupach (ich liczebność jest trudna do oszacowania, może jednak dochodzić do kilkudziesięciu osobników) w zbiorniku wodnym i terkoczą nieustannie o zmierzchu i nocą. Szczytowy punkt terkotania godowego przypada o miesiąc wcześniej niż rz. drzewnej w środkowej Europie.

Uwagi: czarne paski na bokach głowy mogą u młodych rzekotek śródziemnomorskich przechodzić na boki tułowia, co może stwarzać złudzenie, że mamy do czynienia z mieszańcami z rz. drzewną. Pomocne w odróżnieniu może okazać się w tym przypadku późniejsze wykształcenie zatoki biodrowej.

Podobne prace

Do góry