Ocena brak

Rządowe Centrum Legislacji

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Od 1-go stycznia 2000 r. Przy Prezesie RM działa Rządowe Centrum Legislacji ”Centrum” jako państwowa jednostka org, podlega PRM.

Zapewnia :

1) kontroluje wydawanie przez org, adm, rządowej przepisów wykonawczych do ustaw

2) redaguje DU.RP oraz Dziennik Urzędowy RP ”Monitor Polski

3) opracowuje rządowe projekty aktów skierowanych do rozpatrzenia przez RM

4) współdziała z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją.

Podobne prace

Do góry