Ocena brak

Rzadkość i wybór według ekonomii

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

  • Zasób rzadki (ograniczony) – cechuje się tym, że przy cenie równej zeru popyt nań przewyższa dostępną podaż.

  • Każdy zasób, za którego użytkowanie zmuszeni jesteśmy płacić, jest zasobem rzadkim.

  • Rzadkość jest wynikiem zależności między zapotrzebowaniem ludzi na dobra, a ograniczonymi zdolnościami wytworzenia tych dóbr. Występuje zawsze, gdy zapotrzebowanie ludzi na dobra przewyższa możliwości wyprodukowania tych dóbr (niezależnie od tego, jak znaczne są możliwości produkcyjne).

  • Dobrami rzadkimi są te dobra, które wymagają od nas ponoszenia kosztów (czas, pieniądze), by je zdobyć.

  • Kultura wpływa na to, co jest dla nas dobrem rzadkim. Każda grupa społeczna odczuwa rzadkość na innym poziomie.

  • Dobra wolne to dobra w nieograniczonej ilości (ok. 150 lat temu: czyste powietrze, woda; teraz to dobra rzadkie, bo żeby je mieć, trzeba ponieść koszty).

  • Konieczność dokonywania wyboru między dobrami. Żeby coś osiągnąć musimy z czegoś zrezygnować – problem wyboru.

  • Wybór – musimy wybrać strategię, by usunąć w przyszłości problem rzadkości.

Podobne prace

Do góry