Ocena brak

Rząd RP

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Rząd współtworzy władzę wykonawczą (obok prezydenta). Stanowią go: premier, wicepremierzy - mogą lecz nie muszą być, ministrowie oraz przewodniczący niektórych komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów adm. państwowej.

PROCES POWOŁANIA RZĄDU:

1. prez prezydenta - ten rząd musi uzyskać wotum zaufania bezwzględną ilością głosów. Prezydent powołuje i odbiera przysięgę w ciągu 28 dni od rządu.

2. przez sejm - musi zostać zatwierdzony bezwzględną ilością głosów.

3. przez sejm - zatw. zwyklą ilością głowsów. Prezydent powołuje rząd (wotum nieufności uchwalone większością głosów). Gdy to nie skutkuje przeprowadza się wybory.

DYMISJA RZĄDU:

1. gdy są nowe wybory parlamentarne rząd podaje się do dymisji.

2. rezygnacja premiera, nieuchwalenie wotum zaufania, uzyskanie od parlamentu wotum nieufności.

PREMIER - reprezentuje rząd, kieruje jego pracami, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonanie obowiązków rządu, koordynuje pracą członków rządu, jest zwierzchnikiem słuzbowym całej administracji rządowej.

RZĄD - kieruje administracją rządową, zapewnia wykonanie ustaw, uchwala projekt budżeru państwa, prowadzi politykę wewn. i zewn. Polski, jest odpowiedzialny przed parlamentem za wyk. pro. budżetu, zapewnia bezpieczeństwo wewn. i zewn., utrzymuje stosunki międzynarodowe, kontroluje organy administracji rządowej, pracuje kolegialnie, odpowiada politycznie przed parlametem, podlega trybunałowi stanu.

Podobne prace

Do góry