Ocena brak

Ryzyko strategiczne

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Ryzyko strategiczne wynika z wielkości i struktury kapitału, związane jest również ze strukturą właścicieli i zarządu. Ryzyko związane ze strukturą właścicieli dotyczy wyposażenia banku w kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania tej instytucji. Ryzyko związane ze sferą zarządzania jest bardziej złożone i wynika z szeregu kluczowych decyzji podejmowanych przez zarząd.

Ryzyka strategiczne znajdują odzwierciedlenie w działalności operacyjnej, są ściśle ze sobą powiązane i wzajemnie zależne. Zagrożenie strategiczne wpłynie na działalność operacyjną banku i odwrotnie wyniki operacyjne osiągnięte w danym roku mogą wpływać na decyzje o charakterze strategicznym.

 

Podobne prace

Do góry