Ocena brak

Ryzyko płynności

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Ryzyko płynności wiąże się ze zdolnością banku do sprostania w odpowiednim czasie i bez dodatkowych obciążeń , zobowiązaniom wobec klientów i innych podmiotów, z którymi jest w kontakcie w trakcie rozwijania swej aktywności.

Pomiędzy ryzykiem wyniku a ryzykiem płynności następują wzajemne relacje. Wystąpienie ryzyk wyniku na większą skalę może doprowadzić do utraty płynności lub bankructwa banku.

Najbardziej charakterystycznym rodzajem ryzyka bankowego jest ryzyko kredytowe. Związane jest ono bezpośrednio z działalnością kredytową , stanowiącą podstawową funkcję ekonomiczną banków. UstawaPrawo bankowe” stanowi, że udzielanie kredytów jest zaliczane do podstawowej działalności banków i wchodzi w zakres ich operacji czynnych.

Podobne prace

Do góry