Ocena brak

Ryzyko a dochody – trzy strategie zachowań

Autor /Joanna Dodano /08.04.2011

 

  1. Niechęć do podejmowania ryzyka – awersja inwestora względem ryzyka skłania go do oczekiwania szczególnej „premii za ryzyko” które przybierają najczęściej postać dodatkowych przychodów z tytułu podjęcia ryzykownej decyzji inwestycyjnej.

  2. Obojętność (neutralność) względem ryzyka. Inwestor o takim stosunku do ryzyka nie oczekuje dodatkowych przychodów, podejmuje ryzykowną decyzję inwestycyjną.

  3. Preferowanie ryzyka – niektórzy inwestorzy szczególnie chętnie podejmują ryzyko, akceptując wyższe przychody jako element pożądany. Są oni rozważni, skłonni ponieść dodatkowe koszty udziału w ryzykownych przedsięwzięciach.

Obserwując rzeczywistość potwierdza się, że inwestorzy niechętnie podejmują ryzyko. W praktyce oznacza to, że przedsięwzięcia o wyższym stopniu ryzyka generują wyższe przychody niż propozycje mniej ryzykowne.

Inwestorzy w swych decyzjach przedkładają niższe ryzyko nad wyższym stąd można w ich decyzjach zaobserwować następujące prawidłowości:

  1.  
    • wyższe ryzyko, oczekiwanie większej korzyści;

    • wyższe ryzyko zwiększa możliwość poniesienia większych strat;

    • z punktu widzenia racjonalności decyzji za sytuację krańcową uznaje się taką, w której prawdopodobieństwo straty nie może przewyższyć prawdopodobieństwa korzyści.

Do góry