Ocena brak

Ryzyka operacyjne

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Ryzyka operacyjne można podzielić na ryzyka finansowe i przedsiębiorstwa bankowego. Ryzyka finansowe obejmują ryzyka strat i ryzyka cenowe.

Ryzyka strat to ostateczne, jak również częściowe straty związane z odsetkami i spłatami w ramach uzgodnionych warunków odstąpienia kapitału. Natomiast ryzyka cenowe obejmują:

  • ryzyka zmiany stopy procentowej, czyli niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację banku;

  • ryzyka związane z wymianą walut , to niebezpieczeństwo niekorzystnych zmian kursu waluty krajowej do kursu walut zagranicznych;

  • inne ryzyka cenowe związane z ryzykiem spadku kursu akcji, pogorszeniem się indeksu giełdowego, spadku cen metali szlachetnych na giełdach światowych oraz ryzyka cenowe z tytułu transakcji pozabilansowych np. operacje swapowe.

Podobne prace

Do góry