Ocena brak

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - UPOWSZECHNIENIE WOJSK ZACIĘŻNYCH

Autor /Irwin Dodano /04.05.2012

 

Realizacja ambitnych zamierzeń Henryka II wymagała częstego uciekania się do argumentu siły. Otóż dotychczasowy system rekrutacji armii, oparty przede wszystkim na kontyngentach zbrojnych dostarczanych przez wasali z racji ciążących na nich obowiązków lennych, był wysoce niedogodny.

Uzyskiwane tą drogą oddziały były niejednolicie wyekwipowane i wyszkolone, nie uznawały poza swym panem feudalnym żadnego dowództwa, wreszcie, po upływie przewidzianego prawem lennyfn terminu, opuszczały swego seniora bez względu na jego sytuację militarną apolityczną.

Toteż Henryk II, którego oczekiwała długotrwała walka z Kapetyngami, zdecydował się oprzeć siłę swej armii na zwiększonej liczbie żołnierza :zaciężnego. Dowodzony przez doświadczonych dowódców, którzy sami dobierali skład podległych sobie oddziałów, zawodowy żołnierz zaciężny przedstawiał o wiele większą wartość bojową, aniżeli kontyngenty feudalne. Trzeba mu było jednak wypłacać żołd i patrzeć przez palce na grabieżę nie tylko obcego, ale i własnego kraju.

Wprowadzenie do składu armii większej liczby najemnych oddziałów wzmagało niesłychanie wydatki skarbu królewskiego i zmuszało monarchę do szukania nowych źródeł dochodu. Stało się to jedną z przyczyn konfliktu Henryka II z duchowieństwem.

Do góry