Ocena brak

RYSZARD I LWIE SERCE

Autor /Gorgoncjusz Dodano /12.04.2012

Fi-. Coeur de Lion, ang. Lion-Heart, 1157-99, król Anglii od 1189, syn Henryka II Plantageneta i Eleonory (zob.) Akwitańskiej, książę Akwitanii i Normandii, hrabia Andegawenii, przebywał w Anglii niewiele, interesując się nią głównie jako źródłem dochodów.

Mimo to jego biografia i cechy osobiste uczyniły z niego bohatera powieści śrdw. i nowożytnej, ang. symbol cnót rycerskich. Stał po stronie matki w kolejnych walkach z braćmi i z ojcem, z którym się mimo to kochali.

Najsłynniejszą z jego wypraw wojennych była 3. krucjata, w czasie której był sprzymierzeńcem króla Francji, Filipa II. Po drodze zajął Mesynę i Cypr, poślubił Berengarię Nawarską. Zdobył wraz z Filipem Akkę, ale musiał zrezygnować z opanowania zbyt silnie ufortyfikowanej Jerozolimy.

Jego czyny w czasie tych walk zdobyły mu legendarną sławę rycerską. Po zawarciu z Saladynem kompromisowego układu, zezwalającego chrześcijanom na odwiedzanie świętych miejsc w Jerozolimie, wyruszył w drogę powrotną.

Pod Wiedniem Leopold, margraf austriacki, pochwycił go i uwięził na zamku Durnstein w Wachau (Dolna Austria). Tam, jak głosi legenda, miał go. odnaleźć jego ulubiony trubadur fr., Blondel de Nestle, który, szukając Ryszarda po całych Niemczech, śpiewał pieśń znaną tylko sobie i królowi, aż wreszcie usłyszał odzew Ryszarda z więzienia.

Leopold musiał odstąpić króla cesarzowi Henrykowi VI, który trzymał go jeszcze przez rok w twierdzy, a potem zwolnił za olbrzymim okupem i zmusił do oddania sobie hołdu. Wróciwszy do Anglii na krótko, aby poskromić bunt brata Jana i zebrać fundusze, Ryszard udał się następnie do Francji, by bronić swych posiadłości. Tam zmarł od rany odniesionej w potyczce.

Czasy jego były szczytowym punktem kultury rycerskiej w Anglii. Liczne uroczystości, turnieje i walki owego czasu stały się ulubionym tematem powieści romantycznej, a poezja, zwł. ballada, czerpała z wątków legendy, z wędrówek wiernego Blondela. W Anglii Ryszard jest również bohaterem wielu książek dla dzieci.

Estoire de la guerre sainte fr., 'Dzieje św. wojny', poemat krzyżowca Ambroise, ok. 1190. Richard Coeur de Lion poemat z XIV w. nieznanego autora; dzieje krucjaty do chwili zawarcia rozejmu na 3 lata; patriotyczna historia sławiąca czyny Ryszarda, mówiąca z pogardą o Filipie II i Francuzach.

Ivanhoe powieść (1819, tł. pol. F. S. Dmochowskiego, 1828) Walter Scotta. Talizman powieść (1825) Walter Scotta, część Opowieści krzyżowców.; talizman ten to amulet, którym Saladyn uleczył Ryszarda. Konig Richard wiersz z cyklu Romanzero (1846—51) Heinricha Heinego. Trifels i Palermo dramat (1886) D. von Liliencrona.

Riccardo Primo opera (Londyn 1727) G. F. Handla, libretto: P. Roili. Richard Coeur-de-Lion opera (Paryż 1784) Andre Gretry'ego, tekst: Michel-Jean Sedaine; jedna z pierwszych oper, w których występują motywy przewodnie (nm. Leitmotive\ a przynajmniej ich wstępne formy, tzw. motywy przypominające (nm. Erinnerungsmotive). Po raz pierwszy pojawiają się tutaj (w finale) rytmy walca.

Podobne prace

Do góry