Ocena brak

RYS ROZWOJU OSOBNICZEGO CZŁOWIEKA

Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011

Ustrój ludzki, jak wszystkie ustroje zwierzęce, w pierwszych chwilach swego istnienia jest tylko jedną komórką. Komórka ta różni się od innych komórek ustroju zdolnością wytwarzania całości ustroju wielokomórkowego, a ponadto tym, że powstaje przez zespolenie się dwóch komórek: komórki płciowej żeńskiej, oddzielonej od ustroju macierzystego, i komórki płciowej męskiej, wytworzonej przez ustrój ojca4. Pierwsza z nich nosi nazwę jaja (ovum), druga plemnika (apermatozoon). Połączenie się jaja i plemnika w jedną komórkę (zygotę) nazywamy zapłodnieniem. Komórki płciowe biorące udział w zapłodnieniu przenoszą cechy rodziców na potomstwo; zjawisko to nazywamy dziedziczeniem.

Zapłodniona komórka jajowa zawiera całość materiału genetycznego, czyli zespół informacji dziedzicznych, jakie będzie posiadał rozwijający się organizm.

Materiał genetyczny zawarty jest w kwasie dezoksyrybonukleinowym (DNA), występującym głównie w jądrze komórkowym w jego chromosomach.

Zapłodniona komórka jajowa (zygota) zawiera 46 chromosomów (23 pary) pochodzących zarówno z organizmu żeńskiego, jak i męskiego.

Podobne prace

Do góry