Ocena brak

Rynnica topolowa

Autor /Filip Dodano /29.01.2012

Wygląd: długość nieco ponad 1 cm. Pokrywy żółtoczerwone, przedplecze i głowa niebieskie. Owalny zarys silnie uwypuklonego ciała są typowe dla stonkowatych (Chrysomelidae). Rodzaj rynnica (Chrysomela, dawniej Melasoma) reprezentowany jest w środkowej Europie przez 8 gatunków, z których w Polsce stwierdzono 7. Są one łatwe do odróżnienia od siebie. Charakterystyczne dla r, topolowej jest czarne zakończenie pokryw skrzydłowych.  

Środowisko: lasy liściaste i mieszane, na różnych gatunkach topól,

Występowanie: szeroko rozmieszczona w Europie, a także umiarkowanej i subtropikalnej strefie Azji.

Liczebność: pospolita, w niektórych latach masowy pojaw.

Rozród: rynnice topolowe przystępują do kopulacji w ciepłe kwietniowe dni, wkrótce po opuszczeniu swych kryjówek zimowych. Już w kilka dni później samice składają jaja w pakietach, zawierających 20-30 sztuk. Łącznie samica składa ponad 100 jaj. Po kilku dniach lęgną się z nich czarne larwy, które szybko się rozchodzą. Objadają liście aż do nerwów, po czym przenoszą się na następne. W ciepłe, suche lata może dochodzić do masowego po-jawu tego gatunku i zupełnego ogołocenia topól z liści. Larwa ostatniego stadium przytwierdza mocno swą wylinkę do kory i w niej się przepoczwarcza.

Po niespełna tygodniu następuje przeobrażenie w postacie dojrzałe. Cały rozwój od jaja do imago trwa tylko kilka tygodni, tak że w sprzyjających latach (ciepłych i suchych) może być kilka pokoleń i w rezultacie masowy pojaw. Szczególnie zagrożone są wówczas plantacje topolowe. W lasach naturalnych i zdrowych masowe pojawy rynnicy topolowej zdarzają się niezmiernie rzadko, gdyż stonka ta nie tworzy tam zwartych populacji, lecz występuje w znacznym rozproszeniu. Znalezienie w takim lesie nowego drzewa żywicielskiego dla larw jest bardzo utrudnione. Wiele z nich ginie, nim do niego dotrze. W monokulturach topolowych nie mają z tym natomiast żadnego problemu.

Podobne prace

Do góry