Ocena brak

Rynek walutowy - ćwiczenia

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Rynek walutowy - ćwiczenia

Transkrypt

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Centrum Europejskie UW, 2009/10

Ćwiczenia 9: Rynek walutowy
Zadanie 1
W poniższej tabeli znajdują się kwotowania kursów walut dla dwóch okresów, t0 oraz t1 (podano
kursy średnie).
Kurs walutowy
EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY

t0
1,2596
119,04
149,94

t1
1,2256
121,18
148,52

(a) Spójrz najpierw na kurs EUR i USD: która waluta uległa aprecjacji, a która deprecjacji?
Oblicz stopy aprecjacji i deprecjacji poszczególnych walut tej pary. Czy są one sobie równe?
(b) Sprawdź warunek arbitrażu dla tych trzech walut w obu okresach.

Zadanie 2
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa eksploatacja i eksport surowców naturalnych? Jakie wywoła skutki dla konkurencyjności innych
sektorów? Czy wiesz, jak nazywamy takie zjawisko?
Zadanie 3
Jakie skutki dla kursu walutowego (w systemie kursu płynnego) może wywołać masowa prywatyzacja w kraju z dominującą własnością państwową, przy założeniu, że większość przedsiębiorstw
sprzedawanych jest inwestorom zagranicznym (wobec braku krajowego kapitału prywatnego,
który mógłby przejąć państwowe firmy)?
Zadanie 4
W wyniku tsunami w grudniu 2004, w pierwszej połowie 2005 przyjazdy turystów na Malediwy
spadły o prawie połowę. Jakie to mogło przynieść skutki dla kursu rupii malediwskiej?
Zadanie 5
1 grudnia 2007 roku firma ABC zawarła z bankiem XYZ transakcję terminową (typu FORWARD) sprzedaży 280 000 USD za złotówki, z datą dostawy na 1 marca 2008 roku. Trzymiesięczny kurs dolara dla tej transakcji wynosił USD/PLN 2,6550. 1 marca 2008 roku kurs bieżący
dolara wynosił odpowiednio: 2,7250 (bid) i 2,7380 (ask). Kto i ile zarobił na realizacji transakcji
terminowej?

1

Zadanie 6
Pan Iksiński zakupił 6-miesięczną opcję typu call na dolary amerykańskie z ceną wykonania
3,1050 PLN. Opcja opiewa na 1 125 000 USD. Zapłacił przy tym premię równą 0,8% bieżącej
wartości kontraktu (dzisiejszy kurs: USD/PLN 3,0750). Kiedy Pan Iksiński wykona opcję? Załóżmy, że po 6 miesiącach bieżący kurs dolara wynosił: USD/PLN 3,1275. Kto zarobił, a kto
stracił na tym kontrakcie opcyjnym? Ile wyniosły zysk i strata poszczególnych stron transakcji?
Zadanie 7
Pewna firma produkująca katalizatory spalin importuje podzespoły do swojego produktu z zagranicy. Właśnie otrzymała kolejna partię towaru, a wraz z nią fakturę na 50 000 USD z datą
płatności za 30 dni (1 miesiąc). Bieżący kurs kupna dolara wynosi USD/PLN 3,1055. Jednomiesięczny terminowy kurs kupna wynosi USD/PLN 3,1285. Jednocześnie banki oferują tej firmie:
(a) możliwość nabycia 1-miesięcznej opcji kupna (call) z ceną wykonania 3,1225 i premią w wysokości 1,25%
(b) możliwość nabycia 1-miesięcznej opcji sprzedaży (put) z ceną wykonania 3,1280 i premią
w wysokości 1,25%
(c) możliwość wzięcia kredytu w złotych (oprocentowanie wynosi 12% p.a.) lub założenia lokaty
w złotych (oprocentowanie depozytu wynosi 8% p.a.)
(d) możliwość wzięcia kredytu w dolarach (oprocentowanie wynosi 8% p.a.) lub założenia lokaty
w dolarach (oprocentowanie depozytu wynosi 6% p.a.)
Jakie faktyczne możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym ma firma? Jakie
będą koszty podzespołów wyrażone w złotych w zależności od wybranej formy zabezpieczenia
się i kasowego kursu dolara za miesiąc.

2

Podobne prace

Do góry