Ocena brak

Rynek pieniężny

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Rynek pieniężny - to rynek papierów wartościowych krótkoterminowych (np. weksli, akcji).

Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest możliwość realokacji środków finansowych od podmiotów dysponujących wolnym kapitałem do tych, którzy go potrzebują. Emitent papierów wartościowych uzyskuje potrzebne środki na sfinansowanie działalności. Nabywca lokuje swój kapitał na korzystnych warunkach. Rynek kapitałowy umożliwia przenoszenie kapitałów między sektorami gospodarki oraz transformację kapitałów krótkoterminowych w długoterminowe.

 

Podobne prace

Do góry