Ocena brak

Rynek paliw płynnych i ciekłych - POPYT

Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011

Na rynku paliw płynnych i ciekłych jest duży , ponieważ dobra te są niezbędne w poprawnym funkcjonowaniu przemysłu, handlu i w życiu każdego człowieka . Paliwa to produkty energetyczne , które stanowią doskonałe rozwiązanie dla zaspokojenia podstawowej potrzeby każdego człowieka - potrzeby ciepła w biurach , przedsiębiorstwach , szkołach ,szpitalach i naszych mieszkaniach . Produkty powstające w wyniku przerobu ropy naftowej stanowią także doskonałe źródło energii w zakładach przemysłowych .

Konsumenci nabywają najczęściej opracowane produkty energetyczne o szerokich zastosowaniach w przemyśle oraz gospodarstwach domowych . Są to między innymi : gaz płynny propan - butan (LPG) , propan techniczny , olej opałowy lekki i ciężki . Popyt na tym rynku będzie kształtował się na wysokim poziomie ponieważ gaz płynny ma zastosowanie : - w domkach jednorodzinnych , gdzie wykorzystywany jest do ogrzewania pomieszczeń , podgrzewania wody użytkowej i przyrządzania posiłków

- jako paliwo do pojazdów silnikowych - propan - butan stanowi doskonałą alternatywę dla benzyn i olejów napędowych znacznie obniżając koszt eksploatacji , wydłużając żywotność silnika i zapewniając czystość spalin

- w rolnictwie , gdzie gaz płynny znajduje zastosowanie do ogrzewania ferm drobiu , szklarni oraz w suszarniach płodów rolnych

- w przemyśle i budownictwie , gdzie znajduje wykorzystanie do ogrzewania hal produkcyjnych , do podgrzewania mas bitumicznych , betonu , do lutowania , spawania , cięcia metalu oraz do napędu wózków widłowych , a także w przemyśle szklarskim i ceramicznym .

- w turystyce - jako paliwo do kuchenek turystycznych

Ponadto gaz płynny wykorzystuje się do ogrzewania biur , supermarketów , ośrodków wypoczynkowych itp.

Popyt jest nieco mniejszy , jeśli chodzi o paliwa specjalistyczne takie jak :

- olej opałowy lekki Ekoterm - nowoczesny , proekologiczny i bezpieczny w użytkowaniu olej opałowy stworzony dla wszystkich konsumentów

- olej opałowy ciężki "3" zwany potocznie mazutem stanowi tradycyjny nośnik energii dla przemysłu ciężkiego , elektrociepłowni , cementowni , hut , przedsiębiorstw ogrodniczych, browarów itp. , a także jako składnik bunkrowania statków

Niewątpliwie jednak popyt największy jest na paliwa do pojazdów silnikowych (olej napędowy , etyliny) , ponieważ rynek samochodowy i transportowy dynamicznie się rozwija , a bez tych dóbr transport w dzisiejszych czasach byłby niemożliwy .

Podobne prace

Do góry