Ocena brak

Rynek paliw płynnych i ciekłych - PODAŻ

Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011

Na rynku paliw płynnych i ciekłych jest bardzo duża , ponieważ rynek ten nabiera rozmachu i rośnie w potęgę - powstają nowe rafinerie a stacje paliw oferują coraz więcej usług . W takiej sytuacji rośnie konkurencja , dzięki której ceny paliw nie są wygórowane . Pierwszy zauważalny rozwój sektora prywatnego miał miejsce w 1984 roku , ale najwięcej firm prywatnych powstało w latach 1990 ... 1992 i były to w większości zupełnie nowe podmioty gospodarcze na rynku paliwowym . Największe z nich to szczecińska Solo , poznańska Va - Po (wykupiona ostatnio przez OK. Petroleum) , Dexpol i BGW z Poznania , która zajmuje się głównie hurtową sprzedażą paliw . Prywatne stacje stają się ważnym partnerem dla krajowych rafinerii . Są odbiorcą 60% krajowych benzyn i 30% olejów napędowych .

Handlują także paliwami importowanymi . Polska jest obiektem zainteresowania zachodnich potentatów w branży paliwowej . Na naszym rynku działają od kilku lat takie firmy jak : BP , Aral , Texaco , Jet , Statoil , Esso , Shell i inne ,które posiadają już po kilkanaście stacji benzynowych na terenie Polski , jak również koordynują dystrybucję innych swych produktów , takich jak oleje i inne akcesoria samochodowe . Burzliwy rozwój zachodnich sieci stacji benzynowych hamowany jest przede wszystkim przez skomplikowany sposób nabywania nieruchomości i niewyjaśnione całkowicie sprawy własności gruntów .

Pomimo tych przeciwności Polska , ze swym szybkim wzrostem gospodarczym i gwałtownie wzrastającą liczbą samochodów , jest w centrum zainteresowania zagranicznych koncernów . Pojawiły się również polskie firmy prywatne , które inwestują w budowę sieci stacji benzynowych , przez co stają się znaczącą konkurencją dla dotychczasowego monopolisty - Centrali Produktów Naftowych (CPN) . W latach 1981 - 1991 globalna produkcja surowców energetycznych w Polsce zmniejszyła się do 132 milionów ton paliwa umownego (umownego węgla kamiennego) , tj. o 24%. W 1991r. zajmowaliśmy 21 miejsce na świecie pod względem ogólnej skali produkcji tych surowców. W przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało to 3455 kg paliwa umownego, a więc o 66% więcej niż wynosiła przeciętna światowa.

W strukturze korzystania źródeł energii zdecydowanie dominują u nas paliwa stałe - węgiel kamienny i brunatny .

Źródła energii Produkcja Zużycie

1980 1988 1991 1980 1988 1991

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Paliwa stałe 95,7 96,6 96,7 81,1 80,5 77,1

Ropa naftowa 0,3 0,2 0,2 11,7 11,3 13,5

Gaz ziemny 3,8 2,9 2,8 7,0 7,6 9,3

Energia wodna i inne 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 0,1

Wprawdzie ich udział obniża się, co jest kompensowane wzrostem zużycia gazu ziemnego i paliw płynnych, ale zmiany te są powolne. Na świecie jedynie kilka krajów ma zbliżoną do naszej strukturę zużycia surowców energetycznych . Są to :

RPA,

Czechy,

Chiny,

Indie.

Struktura taka jest nieracjonalna, gdyż paliwa stałe charakteryzują się stosunkowo niską sprawnością energetyczną - wysokimi stratami energii w trakcie przemian na energię elektryczną lub cieplną . Ich masowe wydobywanie i spalanie poważnie rzutuje więc na ogólne koszty funkcjonowania gospodarki i wywiera ogromną presję na środowisko naturalne.

Podobne prace

Do góry