Ocena brak

Rynek paliw płynnych i ciekłych - IMPORT, EKSPORT

Autor /Cezar444 Dodano /29.09.2011

Trudno dzisiaj podtrzymać rozpowszechniany w przeszłości pogląd, że struktura zużycia surowców energetycznych zdominowana przez węgiel jest uzasadniona, gdyż odpowiada strukturze rodzimych zasobów pierwotnych źródeł energii. Wiele krajów posiadających bogate złoża węgla i nie mających większych zasobów innych surowców energetycznych wykorzystuje to paliwo umiarkowanie, starając się eliminować je z wielu zastosowań np. Niemcy . W Polsce powszechne wykorzystanie paliw stałych wiąże się generalnie z ogólnym zacofaniem gospodarki, a zwłaszcza wielu gałęzi przemysłu mających nadal podstawowe znaczenie dla tworzenia PKB.

Globalna produkcja energii w Polsce (liczona w teradżulach) zmniejszyła się w latach 1990- 1993 o 19%, adekwatnie do spadku zużycia globalnego. Oznacza to, że skala deficytu energetycznego nie zmieniła się, w związku z czym trzeba było utrzymywać stałąeniewyżkę importu energii nad jej eksportem .

Wyszczególniono 1985 1989 1991 1993

Pozyskanie 5194 4877 3973 3945

Import 974 1094 896 903

Eksport 1046 897 706 769

Wzrost(+),spadek(-) zapasów -92 -34 +38 +55

Zużycie globalne

-straty przemian

-zużycie bezpośrednie 52214

1288

3739 5108

1261

3728 4124

1124

2924 4134

1054

2984

Największymi importerami benzyn w 1994r. Były firmy : Solo ( ok. 60 tysięcy ton ) , Ortus ( ponad 30 tysięcy ton ) , Arion , Va - Po i Polpetrol . Najwięcej olejów napędowych kupiły za granicą firmy : Solo (blisko 120 tyięcy ton) , Petrolinvest (ok. 80 tysięcy ton) , Exbud , Ortus , Petrochemia Kraków i Arion. Udział firm prywatnych w imporcie olejów napędowych zwiększył się w 1994 roku do 55% ( w 1993 roku 33% ) , a benzyny zmalał do 14% ( w 1993 roku 17% ) . Można powiedzieć , że grupa największych importerów prywatnych , jest już dość ustabilizowana , podąża za potentami rynku paliwowego - Rafinerią Gdańską i CPN .

Podobne prace

Do góry