Ocena brak

Rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Rynki preds.(biznesowe) obejmują preds. I instytucji, a także osoby fizyczne które nabywają dobra w celu dalszej produkcji, odsprzedaży, redystrybucji.Predsiębiorstwa ( wliczając w to instytucje rządowe i organizacje typu monprofit)stanowią rynek dla dostawców surowców i wyrobów gotowych oraz części zamiennych wyposażenia i uslug. Na rynku tym nabywane są dobra i usługi w celu zwiększenia sprzedaży, obniżenia kosztów, wypełnienia społecznych zadań i zobowiązań prawnych.W porownaniu z rynkiem konsumentów, rynek przedsiębiorstw składa się z mniejszej ilości większych , bardziej skoncentrowanych geograficznie nabywców, rynek ten charakteryzuje wtórny, stosunkowo nieelastyczny i zmienny popyt, zakupy dokonywane są w bardziej profesjonalny sposób oraz wpływa na nie więcej czynników.

Konkurencja i konkurenci

Przygotowując skuteczna strategie marketingowa przedsiębiorstwo musi wziąć pod uwagę zarówno swoich konkurentów jak również aktualnych i przyszłych klientów. Jest to szczególnie istotne na wolno rozwijających się rynkach, gdzie sprzedaż można zwiększyć tylko kosztem konkurentów.

Konkurentami są przedsiębiorstwa obsługujące tych samych klientów i zaspakające te same potrzeby oraz oferujące te same lub zbliżone usługi i produkty..Preds. powinno zwracać uwagę na potencjalnych konkurentów którzy mogą zaoferować nowe lub inne sposoby zaspokojenia tych samych potrzeb. W procesie identyfikacji konkurencji należy wziąć pod uwagę aspekt rynkowy i gałęziowy.Należy gromadzić informacje o strategii konkurentów ich celach, słabych i nocnych stronach oraz informacje dotyczące wzorców i zachowań. Powinno się znać strategie każdego z konkurentów po to by zidentyfikować najbliższego spośród nich i przedsięwzięć odpowiednie kroki. Znajomość kroków konkurentów jest niezbędna, aby przewidzieć ich posunięcia i reakcje. Znajomość silnych i słabych stron umożliwia przedsiębiorstwu wykorzystanie ograniczeń konkurentów a jednocześnie unikać walki tam gdzie są oni silni,Znajomość typowych dla konkurencji wzorców pomoże przeds.prawidlowo określić rodzaj i czas podejmowanych działań. Zbieranie informacji o konkurencji i ich interpretacja powinno być prowadzone cały czas. Zbyt silna orientacja na obecnych konkurentów może okazać się zgubna, gdyż przeds. Szkodzą częściej zmiany potrzeb konsumentów i potencjalni konkurenci niż konkurenci już istniejący. Przeds. Równoważące opcje na konkurenta i klienta stosują prawdziwa orientacje rynkowa.

Podobne prace

Do góry