Ocena brak

RYNEK INSTYTUCJI I ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH

Autor /zuzanka Dodano /29.03.2013

Rynek instytucji obejmuje szkoły, szpitale, domy opieki społecznej, więzie-
nia i inne i. dostarczające produkty i usługi ludziom znajdującym się pod ich
opieką. Ze względu na odrębne cechy i potrzeby tego r. wiele podmiotów
wyspecjalizowało się w produkcji i sposobach sprzedaży tym i., tworząc u siebie
specjalne działy. Często różnicuje się również produkty, opakowania i ceny,
dostosowując je do wymagań klientów wymienionych i. Organizacje rządo-
we są w wielu krajach ważnymi nabywcami dóbr i usług. Zamówienia rządowe
mają swoją specyfikę. Ze względu na to, że decyzje dotyczące wydatków są
poddawane społecznej ocenie, organizacje rządowe nie mogą uniknąć procedur
biurokratycznych. Organizacje te wymagają z reguły przesłania ofert i zazwyczaj
przyznają realizację —> kontraktu przedsiębiorstwu oferującemu najniższą cenę.
Wyjątek mogą stanowić doskonała jakość dóbr i reputacja firmy. Inną cechą
charakterystyczną zleceniodawców rządowych jest preferowanie dostawców
krajowych. 

 

Podobne prace

Do góry