Ocena brak

Rynek i jego rodzaje

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

Rynek w pojęciu fizycznym jest to miejsce spotkań sprzedających i kupujących. Rynek w pojęciu ekonomicznym jest to proces kształtowania się popytu i podaży, w wyniku, czego ustalają się ceny i dochodzą do skutku transakcje. Rodzaje rynków 1. Ze względu na przedmiot obrotu wyróżniamy: · Towarowe · Usługowe · Rynek papierów wartościowych 2. Ze względu na zasięg: · Rynki lokalne · Rynki regionalne · Rynki krajowe · Rynki międzynarodowe 3. Ze względu na kształtowanie się popytu i podaży: · Rynek sprzedającego – kiedy popyt jest większy od podaży · Rynek nabywcy – kiedy podaż jest większa od popytu 4. Ze względu na kształtowanie się poziomu cen: · Rynek mocny – wzrostowa tendencja cen · Rynek słaby – tendencja spadkowa · Ustabilizowany – małe wahania cen · Zmienny – duże wahania cen 5. Ze względu na stopień zorganizowania (sformalizowania): · Rynki swobodne, na których sposób zawierania i realizowania transakcji ustalony jest przez kupców · Rynki zorganizowane instytucjonalnie sformalizowane, na których działanie kupców podporządkowane jest pewnemu regulaminowi np. giełdy, przetargi, aukcje.

Podobne prace

Do góry