Ocena brak

RYNEK EKONOMICZNY I POLITYCZNY. Podobieństwa i różnice

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

MARKETING = proces planowania i realizowania pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji myśli, towarów i usług w celu tworzenia takiej wymiany, która urzeczywistnia tak cele indywidualne, jak i organizacyjne

[za: Amerykańskie Towarzystwo Marketingowe, 1985 r.]

MARKETING POLITYCZNY = dyscyplina wiedzy zajmująca się analizą procesów wymiany między podmiotami politycznymi i ich środowiskiem oraz wewnątrz nich, ze szczególnym odniesieniem do pozycjonowania tych podmiotów i ich wzajemnej komunikacji

[za: A. Lock, P. Harris]

Podobne prace

Do góry