Ocena brak

RYNEK DOSKONAŁY

Autor /Jasmine Dodano /15.04.2011

 

Występuje, gdy spełnione są warunki:

  • rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna – cena jest dana i jest wypadkową gry rynkowej,

  • brak barier wejścia na rynek,

  • doskonała informacja

  • jednorodność dóbr

Podobne prace

Do góry