Ocena brak

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Powoduje natychmiastowe wykonanie decyzji, może być nadany decyzji, od której przysługuje odwołanie, gdy jest to niezbędne:

- ze względu na ochronę zdrowia; życia,

- dla zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa; społecznego,

- ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji przez zamieszczenie stosownej klauzuli bądź też już po wydaniu decyzji przez postanowienie z możliwością zażalenia /nie wstrzymuje ono wykonania decyzji/.

Podobne prace

Do góry