Ocena brak

Ryby kostne

Autor /Amiga Dodano /31.01.2012

Ponad 20000 gatunków ryb kost­nych występuje w różnorodnych środowiskach mórz, a wiele gatunków zasiedla wody słodkie. Ryby te wytworzyły przystosowania do życia w bardzo odmiennych warunkach, na jakie natrafiły w jeziorach, strumieniach, rzekach, stawach i kanałach.
Historia istnienia kręgowców na Ziemi za­czyna się około 600 mln lat temu. Początki ich rozwoju miały miejsce w oceanach, a kilka potomnych rodzajów pierwszych ryb żyje do dzisiaj. Ich pradawne cechy ukazują, w jaki spo­sób przebiegała ewolucja sposobów oddychania i lokomocji kręgowców, gdyż zwierzęta te mają wiele wspólnych cech z płazami.

Podobne prace

Do góry