Ocena brak

Rwa kulszowa

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Nerwoból kulszowy, podobnie jak lumbago, jest skutkiem
zmian chorobowych dysków lędźwiowego odcinka kręgo-
słupa, do których doszło w wyniku działania dużych sił
ściskających. Ostry ból atakuje siedzenie, tylną powierzchnię
uda, zewnętrzną powierzchnię stawu kolanowego i łydkę,
sięgając czasami aż do kostki zewnętrznej. Mozę również
wystąpić mrowienie w stopie lub drętwienie łydki. Wszystkie
te dolegliwości są objawami wysunięcia się dysku z jego
naturalnego położenia i uciskania przez niego korzeni ner-
wów tworzących nerw kulszowy, który w tym miejscu
wychodzi z kolumny kręgosłupa. Następuje ono przede
wszystkim tam, gdzie kręgosłup lędźwiowy przechodzi w od-
cinek krzyżowy (kość krzyżową). Miejsce połączenia ruch-
liwego odcinka kręgosłupa z odcinkiem sztywnym jest z me-
chanicznego punktu widzenia szczególnie narażone na
uszkodzenia, jako ze w ich obrębie działają różnorodne siły.
W tym właśnie miejscu ulegają nagiemu wyhamowaniu
wszystkie żywsze ruchy tułowia; skutki ostrzejszego „hamo-
wania” są jednak odczuwane dłużej.

Bóle rwy kulszowej mogą mieć bardzo różną postać i zasięg;
obejmują najczęściej tylko jedną część ciała, rzadziej — obie.
Ich przyczyną są zawsze zaburzenia statyki kręgosłupa, toteż
można je zmniejszyć zarówno przez odpowiednie, odciążają-
ce ułożenie ciała, jak i przez korektę postawy. Szczególnie
skutecznym i sprawdzonym sposobem jest wyciąg orto-
pedyczny powodujący samoczynny powrót dysku w jego
prawidłowe położenie. W rezultacie słabnie ucisk, jaki jest
wywierany na korzonki nerwowe. Nietrudno przewidzieć
okoliczności wystąpienia bólu, który jest wynikiem niekorzy-
stnego obciążenia kręgosłupa: dłuzsze siedzenie, pochylanie
się, jazda samochodem.

Wypadnięcie” dysku należy zoperować wówczas, gdy jego 

ucisk na korzonki lub rdzeń kręgowy wywołuje objawy
paraliżu: nie można unieść stopy, drętwieje i jest bezwładna
cała noga lub np. dochodzi do zaburzenia czynności pęche-
rza moczowego lub jelit. Nie uniknie się wtedy operacji, która
powinna być przeprowadzona jak najszybciej, by nie na-
stąpiło trwałe i nieodwracalne uszkodzenie objętych dole-
gliwością nerwów (paraliż).

 

Podobne prace

Do góry