Ocena brak

Rusyfikacja - Informacje Ogólne

Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011

Po upadku powstania styczniowego, władze rosyjskie całkowicie zlikwidowały autonomię Królestwa Polskiego:

a) zlikwidowano instytucje polskie w Warszawie (Radę Stanu, Radę Administracyjną, komisje rządowe, a w Petersburgu Sekretariat Stanu Królestwa Polskiego),

b) na ich miejsce wprowadzono instytucje podlegające bezpośrednio caratowi:

- usunięto z ważnych stanowisk Polaków,

- językiem administracyjnym stał się język rosyjski,

- kadrę ich stanowili delegowani z Petersburga Rosjanie,

c) naczelną władzę przejął warszawski generał - gubernator, posiadał:

- władzę wojskową,

- władzę administracyjną,

- władzę policyjną,

d) zabroniono używać nazwy Królestwo Polskie a Kraj Przywiślański,

e) przekształcono Bank Polski w warszawski kantor rosyjskiego Banku Państwa,

f) włączono budżet Królestwa do budżetu rosyjskiego,

g) likwidacja szkolnictwa polskiego,

h) obowiązkowe nauczanie historii i geografii w języku rosyjskim,

i) język polski stał się przedmiotem nadobowiązkowym,

j) historię polski przedstawiano tendencyjnie i niekorzystnie, starając się zaszczepić kult cara,

k) 1869 - zamknięto Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach oraz Szkołę Główną w Warszawie, na jej miejsce uniwersytet rosyjski,

l) kult nie prawosławny (religią w Rosji było prawosławie) czyli katolicki uznawano za wrogi:

- konfiskowano dobra kościelne,

- rozwiązano część klasztorów

Podobne prace

Do góry