Ocena brak

Rurka intubacyjna dooskrzelowa

Autor /armani Dodano /04.03.2014

, endobronchial tube); rurka przeznaczona do bezpośredniego niezależnego połączenia oskrzela lewego i prawego ze środowiskiem zewnętrznym. Służy też do rozdzielnej wentylacji każdego płuca. Zbudowana jest z dwóch kanałów, z których jeden wprowadza się do wybranego oskrzela głównego, a drugi, znajdujący się w tchawicy, -wytwarza komunikację z oskrzelem pozostałego płuca. Najczęściej używane są r.i.d.: Carlensa, Robert-shawa, Malinkrodta. R.i.d. stosuje się przede wszystkim podczas —> znieczulenia ogólnego do operacji płucnych. (A.Nest.) ? rurka intubaeyjna dotchawicza (-, endotracheal tube); rurka o kształcie łukowatym, służąca bezpośredniemu połączeniu światła tchawicy z otoczeniem zewnętrznym, najczęściej przez jamę ustną. Jest podstawowym sprzętem zapewniającym pełną drożność dróg oddechowych. Ze względu na różnice anatomiczne r.i.d. produkowane są w różnych rozmiarach, z których istotne znaczenie ma ich długość całkowita i średnica wewnętrzna. Każda r.i.d. dla dorosłych ma w swej części dolnej elastyczny mankiet, który po wypełnieniu powietrzem uszczelnia przestrzeń między ścianą zewnętrzną rurki a śluzówką tchawicy, co przeciwdziała przenikaniom do płuc czynników niepożądanych, np. kwaśnej treści żołądkowej. W części bliższej r.i.d. umieszczany jest zwykle łącznik o znormalizowanych wymiarach, pozwalający na łatwe mocowanie dodatkowego wyposażenia, np. —► wentylatora płucnego. R.i.d. dziecięce nie mają mankietów uszczelniających. Zasady posługiwania się: —■» intubacja dotchawicza. (A.Nest.)

Podobne prace

Do góry