Ocena brak

RUHRY ZAGŁĘBIE - bombardowania

Autor /mati Dodano /28.02.2011

Intensywne brytyjskie naloty na naj­bardziej uprzemysłowiony rejon Niemiec w środkowej części Nadre-nii-Westfalii rozpoczął 5 marca 1943 r. atak 442 samolotów prowa­dzonych przez 35 „pathfinderów" (samoloty wskazujące cele) na Es­sen; 1/ 3 samolotów uzbrojona była w bomby burzące, a reszta - zapala­jące. W efekcie 40-minutowego na­lotu dużych zniszczeń doznały za­kłady zbrojeniowe Kruppa oraz 60 hektarów dzielnic mieszkanio­wych; straty brytyjskie wyniosły 14 samolotów. Od marca do lipca 1943 r. samoloty brytyjskie wyko­nały 18 506 lotów. Najbardziej de­wastujący był nalot 719 samolotów w nocy z 29 na 30 maja 1943 r. na Wuppertal; bomby zniszczyły za­budowania w pasie o długości 3 km i szerokości 1,5 km; na podstawie doniesień wywiadu oceniono, że 118 tys. ludzi straciło dach nad gło­wą.

Powietrzna bitwa o Zagłębie Ruhry zakończyła się w nocy z 13 na 14 czerwca nalotem na Akwizgran (Aachen), gdyż konty­nuowanie tej ofensywy, podczas której formacje alianckie ponosiły wysokie straty (dochodzące do 11% samolotów biorących udział w akcjach), groziło zmniejszeniem siły bojowej Bomber Command (liczba ciężkich bombowców goto­wych do akcji zmniejszyła się z 726 w dniu 11 czerwca 1943 r. do 623 - 9 lipca).

Podobne prace

Do góry