Ocena brak

Ruchy zgięcia i prostowania w stawie kolanowym

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Ruch zgięcia i prostowania odbywający się w stawie kolanowym jest kombinacją toczenia i ślizgania. W pierwszych stadiach zgięcia, mniej więcej do 20 . kość udowa toczy się po kości piszczelowej podobnie jak koło wozu po zienn. Dalszemu ruchowi toczenia przeszkadzają jednak więzadła krzyżowe, ruch toczenia przechodzi w* ruch ślizgania, przy czym ciągle inne punkty kości udowej stykają się stale 7 tym: samymi punktami kości piszczelowej czy łąkotek. Przy zginaniu łąkotki przesuwają się do tyłu. jak wyżej wspomniano, przy prostowaniu zaś do przodu. Podczas ruchu zgięcia rzepka ślizga się wzdłuż powierzchni rzepkowej kości udowej ku dołowi, podczas prostowania — ku górze; droga, którą odbywa, wynosi 5—7 cm. W położeniu wyprostowanym kolana prz\ rozluźnionym mięśniu czworogłowym rzepka daje się bocznie przesuwać, natomiast pod wpływem ciśnienia atmosferycznego jest ona przyciśnięta do swego podłoża, tak że nie można jej unieść.

Zakres ruchów zgięcia w stawie kolanowym jest większy niż w każdym innym stawie. Wynosi on 160—170°, przy czym mięśnie wykonują zgięcie mniej więcej tvlko do 130 . dalsze — odbywa się wskutek działania sił zewnętrznych, aż do zetknięcia się pięty z pośladkiem. Maksymalne prostowanie sprowadza udo i goleń do jednej prostej. Nie zawsze jednak prostowanie może dochodzić do 180 . np. u noworodków wskutek położenia powierzchni stawowych kości piszczelowyc. U niektórych osób może występować nadmierne prostowanie (do 200 ). kolana są wtedy przegięte do tyłu {genu re-curratum)

Zginanie hamowane jest przez napięcie prostowników i wpuklanie zginaczy do okolicy podkolanowej. Poza tym hamują ruchy zgięcia pasma tylne obu więzadeł krzyżowych. Prostowanie hamowane jest przez napięcie zginaczy. przez części tylne torebki stawowej, więzadła podkolanowe. jak również przez pasma przednie więzadła krzyżowego przedniego i tylne — krzyżowego tylnego; najsilniejszym jednak czynnikiem hamującym prostowanie są więzadła poboczne.

Podobne prace

Do góry