Ocena brak

Ruchy zgięcia i prostowania stawu biodrowego

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Największy rozmiar ruchów zgięcia i prostowania nie leży w płaszczyźnie strzałkowej, lecz w położeniu lekkiego odwiedzenia. W płaszczyźnie strzałkowej ruch zgięcia dochodzi do 120°, przy przywodzeniu ruch ten zmniejsza się. W udzie odwiedzionym do 40° ruch prostowania wynosi ok. 45°, w płaszczyźnie strzałkowej możliwy jest tylko do 15°. Unoszenie uda do tyłu lub zgięcie tułowia do tyłu pozornie tylko odbywa się wyłącznie w stawie biodrowym. W rzeczywistości nieznaczna możliwość prostowania w stawie biodrowrym uzupełniona jest przez ruchy lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zakres ruchów zgięcia i prostowania w całości wynosi w płaszczyźnie strzałkowej 135c, w położeniu lekkiego odwiedzenia dochodzi do 165°. Te obszerne ruchy możliwe są tylko w przypadku zgiętego kolana; kiedy kolano jest wyprostowane, zakres ruchów zmniejsza się bardzo znacznie (do ok. 80°) z powodu działania hamującego mięśni antagonistycznych.

Jeżeli w obu stawach biodrowych ruch odbywa się w tym samym kierunku i w tym samym stopniu przy ustalonych udach, miednica pochyla się do przodu lub do tyłu. W pierwszym przypadku płaszczyzna wejścia jest ustawiona bardziej stromo, w drugim — bardziej poziomo.

Hamowanie ruchów zgięcia i prostowania odbywa się przez więzadła i mięśnie. Ruch prostowania hamują przede wszystkim oba pasma więzadła biodrowo-udowego; zarówno górne pasmo, poprzeczne, jak i przednie, podłużne, chociaż również pozostałe więzadła wzmacniające torebkę ograniczają te ruchy. W przeciwieństwie do tego w ruchach zgięcia brak jest działania więzadeł jako czynnika hamującego. Hamowanie tych ruchów odbywa się wyłącznie przez rozciąganie antagonistycznych mięśni prostujących (półścięgnistego. półbłoniastego i głowy długiej mięśnia dwugłowego), szczególnie silne w położeniu wyprostowanym kolana.

Podobne prace

Do góry