Ocena brak

Ruchy żeber

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Zakres ruchów poszczególnego punktu żebra kostnego jest tym mniejszy, im dalej ku tyłowi jest on położony. Jeżeli prześledzimy części żeber kostnych, to na zwłokach najsilniej ku górze unosi się żebro czwarte (mniej więcej o 35 mm), najsłabiej pierwsze i dziesiąte (o 25 mm). Ruch boczny jest najsilniejszy w dolnych żebrach (22 mm), najsłabszy w pierwszym żebrze (10 mm). Ruch żebra do przodu zmniejsza się stopniowo od pierwszego do piątego żebra (z 15 mm mniej więcej do 1 mm), po czym przechodzi w ruch ku tyłowi, który zwiększa się od szóstego do dziesiątego żebra (z 2 do 8 mm). Ruchy dwóch ostatnich żeber, znacznie krótszych i luźniej związanych z kośćcem od wyżej leżących, nie mają większego znaczenia dla mechaniki klatki piersiowej.

W ruchach żeber zmienia się również położenie ich powierzchni. Podczas podnoszenia się górnych żeber ich powierzchnie boczne kierują się nieco ku górze, podczas podnoszenia się żeber dolnych odpowiednie powierzchnie, zwrócone bardziej ku dołowi, skierowują się teraz bocznie.

Podobne prace

Do góry