Ocena brak

Ruchy w dolnym stawie głowy

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się ze współudziałem szyjnego odcinka kręgosłupa. Ten ruch obrotowy, odbywający się w stawach szczytowo-obrotowych pośrodkowych, komplikuje się przez równocześnie odbywające się ruchy w stawach szczytowo-obrotowych bocznych. Jak już przedtem wspomniano, nieco wypukłe powierzchnie stawowe stykają się w położeniu spoczynku stawu tylko wzdłuz swych osi poprzecznych, zaś odstają od siebie do przodu i do tyłu od nich (ryc. 175). W ruchach obrotowych w prawo lub w lewo odstające od siebie przednie lub tylne odcinki powierzchni kręgu szczytowego ześlizgują się ku dołowi wzdłuż odpowiednich odcinków powierzchni stawowych kręgu obrotowego. W ruchach tych opuszcza się więc kręg szczytowy wraz z głową, którą dźwiga, ku dołowi i to skrócenie odcinka szyjnego kręgosłupa lub długości ciała wynosi ok. 2.5 mm. Mechanizm dolnego stawu głowy, składający się z ruchu obrotowego dokoła osi podłużnej zęba z rówrnoczesnvm ruchem wzdłuż tej osi, stanowi więc ruch śrubowy. W ruchach tych następuje jednocześnie pochylenie głowy w stronę przeciwną pod wpływem pociągania odpowiedniego więzadła skrzydłowatego. Poza ruchami obrotowymi w dolnym stawie odbywają się bardzo nieznaczne ruchy zgięcia głowy do przodu i do tyłu. które ustają z chwilą zetknięcia się zęba z przednim łukiem kręgu szczytowego lub z więzadłem poprzecznym.

Podobne prace

Do góry