Ocena brak

Ruchy płatów i znaczenie płatowatości płuc

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Szczelinowate przestrzenie sicze wcięć międzypłatowych dozwalają na przesuwanie się płatów w stosunku do"siebie; u osoby żywej ruchy te mogą być rentgenologicznie stwierdzone. Są to ruchy obrotowe, ponieważ płaty łączą się z sobą w obrębie wnęki. Płat górny obracając się dokoła wnęki może ślizgać się na płacie dolnym ku dołowi i ku górze; jest to jednak ruch względny, w klatce piersiowej bowiem wskutek małej ruchomości górnego otworu klatki piersiowej i dużej przesuwałności przepony w rzeczywistości przesuwa się lat dolnv w stosunku do płata górnego ku górze i ku dołowi. W ruchach tych muszą sic zmieniać rozmiary powierzchni stycznych płatów. Ruchy między płatem środkowym a górnym są w zasadzie mniejsze w związku z często występującym połączeniem obu płatów.

Jak odbywają się przesunięcia płatów w stosunku do siebie podczas wdechu i wydechu. i czy w ogóle odbywają się przesunięcia oddechowe płatów, poglądy pod tym względem są podzielone. Według niektórych autorów w typie oddechowym mieszanym. żebrowo-brzusznym , w którym jama klatki piersiowej powiększa się mniej więcej równomiernie we wszystkich kierunkach, płaty przesuwają się tylko nieznacznie w stosunku do siebie i kąty między oskrzelami nie ulegają większym zmianom. Inaczej natomiast jest, kiedy powiększenie klatki piersiowej odbywa się głównie w jednym kierunku, jak np. w czystym typie oddechowym brzusznym, czy w czystym typie oddechowym żebrowym. We wdechu brzusznym, kiedy wymiar długościowy płuca powiększa się w stosunku do wymiaru strzałkowego, płat dolny przesuwa się ku dołowi; we wdechu żebrowym, kiedy przeważa wymiar głębokościowy klatki piersiowej, płat dolny ślizga się ku górze w stosunku do płata górnego.

Znaczenie zróżnicowania płatowego płuca polega przypuszczalnie na tym, że przy geometrycznie różnej zmianie kształtu klatki piersiowej zmiana kształtu poszczególnych płatów nie ulega zbyt silnym wahaniom, w związku z czym nie odbywa się również większa zmiana kształtu drzewa pęcherzykowego. Jeżeli by natomiast płuco zbudowane było jednolicie, tak np. jak gąbka gumowa, wówczas przy rozciąganiu się płuca w jednym kierunku każdy pęcherzyk rozciągałby się w tym samym kierunku; pęcherzyki oraz oskrzela musiałyby zmieniać kształt swego światła; zmiana taka miałaby daleko idące skutki dla dopływu powietrza. Podobne znaczenie co płaty w wielkim zakresie mają zraziki płucne w zakresie małym.

Podobne prace

Do góry