Ocena brak

Ruchy oddechowe drzewa oskrzelowego

Autor /dianka Dodano /11.01.2012

Przy pomocy nowoczesnych metod rentgenokimografii, które umożliwiają rejestrowanie ruchów, badano również ruchy oddechowe oskrzeli wypełniając drzewo oskrzelowe środkiem cieniującym. Stwierdzono, ze oskrzela podczas wdechu wydłużają się i równocześnie poszerzają. Poszerzenie zmniejsza opór prądu powietrza i ułatwia wdech. Podczas wydechu oskrzela skracają się oraz zwężają i powietrze pęcherzykowe spiętrza się nieco ponieważ w zwężonych oskrzelach napotyka na większy opór. Opór prądu po wietrzy w czasie wydechu jest jakoby przeszło dwa razy większy niż przy wdechu. Marnowanie wydechowego prądu powietrza, które równocześnie prowadzi do zwiększenia ciśnienia w pęcherzykach, przeciwdziała kurczeniu się płuca. Wszystkie czynniki, które w większym jeszcze stopniu zwężają oskrzela, jak nadmierny skurcz mięśniówki oskrzeli czy też zmiany chorobowe oskrzeli, hamują odpływ powietrza (asthma).

W czasie oddychania następują też zmiany kątów odejścia oskrzeli. Oddechowe powiększenie i zmniejszenie kątów odejścia oskrzeli przypuszczalnie zależne jest od typu oddychania. Podczas wdechu w oddychaniu żebrowym kąt podziału zmniejsza się w oskrzelach skierowanych bocznie i do przodu (oskrzela zbliżają się do siebie), zwiększa się natomiast w oskrzelach skierowanych ku dołowi (oskrzela rozchodzą się). W czystym wdechu brzusznym odwrotnie, kąt podziału zmniejsza się w oskrzelach skierowanych ku przeponie (oskrzela zbliżają się do siebie), zwiększa natomiast w oskrzelach kierujących się ku żebrom (oskrzela rozchodzą się); wdechowe zmniejszanie i powiększanie kątów odbywa się więc równocześnie. Według niektórych  tłumaczy się to różnym nasileniem kierunku rozciągania się tkanki płucnej. Jeżeli przeważa rozciąganie w kierunku podłużnym, wtenczas kąt odejścia w oskrzelach podłużnie biegnących zmniejsza się; jeżeli rozciąganie poprzeczne jest silniejsze, wówczas kąt tychże oskrzeli powiększa się; jeżeli rozciąganie tkanki płucnej jest równomierne w obu kierunkach — kąt pozostaje bez zmian, jak w typie oddechowym żebrowo-brzusznym. Zmiany kąta rozdwojenia tchawicy odbywają się w zasadzie pod wpływem tychże czynników co oddechowe zmiany kątów oskrzeli.

Podobne prace

Do góry