Ocena brak

Ruchy obrotowe w stawie kolanowym

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Ruchy obrotowe odbywają się w każdym położeniu stawu kolanowego z wyjątkiem krańcowego prostowania i zgięcia Wyłączenie składnika obrotowego w krańcowym położeniu wyprostowanym wzmaga statyczność wyprostowanej nogi podporowej i zabezpiecza ją w chwili największego obciążenia.

Zakres ruchów obrotowych osobniczo jest bardzo zmienny. Na ogół wzrasta z położenia wyprostowanego aż do krańcowego położenia zgięcia, przy czym obrót goleni na zewnątrz jest większy od obrotu do wewnątrz, odwrotnie niż w stawie biodrowym. Przy zgięciu o 30 całkowity ruch obrotowy wynosi ok. 38 (do wewmątrz 5—10". na zewnątrz 32°), przy zgięciu o 120° wynosi on 60° (do wewnątrz 5—10°. na zewnątrz 52°). W ruchu obrotowym do wewnątrz kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej kieruje się ku tyłowi , kłykieć boczny — do przodu. W obrocie na zewnątrz droga kłykci jest odwrotna. Kłykieć boczny ma zawsze większą drogę do odbycia. Z tego powodu również łąkotka boczna, luźniej przytwierdzona, przesuwa się wydatniej od przyśrodkowej. W ruchu obrotowym do wewnątrz łąkotka przyśrodkową przesuwa się do przodu, boczna do tyłu; w obrocie na zewnątrz droga łąkotek jest odwrotna. Oś podłużna ruchu obrotowego nie pokrywa się z osią długą goleni biegnącą przez środek stawu kolanowego, lecz leży bardziej przyśrodkowo. w obrębie kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowe] Ruch obrotowy w stawie kolanowym może się również odbywać odwrotnie. Przy ustalonej goleni udo może się obracać dokoła osi obrotu kości piszczelowej i wykonywać obrót do wewnątrz i na zewnątrz. O ile ruchy obrotowe ramienia i przedramienia przy wyprostowanym łokciu sumują się, o tyle nie zachodzi to w stawie biodrowym i kolanowym, ponieważ oba obroty odbywają się dokoła różnych osi.

Ruchy obrotowe na zewnątrz są hamowane przez oba więzadła poboczne. Gdy kolano jest wyprostowane, zahamowanie ruchu następuje natychmiast; gdy zgięte — stopniowo, w miarę zmniejszania się zgięcia i proporcjonalnie do stanu napięcia więzadeł. Szersze więzadło poboczne piszczelowe bierze większy udział w hamowaniu obrotu niż więzadło poboczne strzałkowe. Ruchy obrotowe do wewnątrz hamowane są przez więzadła krzyżowe. Więzadła krzyżowe hamują ruch obrotu do wewnątrz owijając się dokoła siebie W ruchach obrotowych na zewnątrz odwijają się one, przy czym następuje ich rozluźnienie. Przecięcie na preparacie jednego więzadła. np. przedniego, umożliwia, gdy kolano jest wyprostowane, obrót do wewnątrz o 4l>.

Końcowe ruchy w skrajnym zgięciu i prostowaniu odbywają się równocześnie z nieznacznymi, przymusowymi ruchami obrotowymi. W krańcowym ruchu zgięcia odbywa się nieznaczny ruch obrotowy goleni do wewnątrz; w końcowym stadium prostowania ruch obrotowy goleni na zewnątrz, który wynosi ok. 5 Te bierne ruchy obrotowe powodowane są przez aparat więzadłowy. W wyproście pasmo przednie więzadła krzyżowego przedniego zbliża do siebie kłykieć boczny kości udowej i kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej. Więzadło to przypuszczalnie w ostatniej fazie ruchu prostowania powoduje obrót goleni na zewnątrz albo uda do wewnątrz.

Podobne prace

Do góry