Ocena brak

Ruchy obrotowe stawu biodrowego

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Dokoła osi pionowej (podłużnej), która równocześnie odpowiada linii nośnej kończyny dolnej łączącej punkty środkowe stawów biodrowego, kolanowego i skokowego, można wykonywać ruchy obrotowe uda. W postawie prawidłowej ruch obrotowy na zewnątrz (odwracanie uda) ogranicza się do 15°; ruch obrotowy do wewnątrz (nawracanie uda) może wynosić 35°. W położeniu zgięcia i odwiedzenia stawu biodrowego aparat więzadłowy rozluźnia się i wtedy ruchy obrotowe wzrastają do 100° (40° na zewnątrz, 60c do wewnątrz). O ruchach obrotowych na żywym człowieku możemy przekonać się najlepiej przy zgiętym kolanie; wtedy goleń, jak wskazówka, podaje nam rozmiar ruchów obrotowych. Przy wyprostowanym stawie kolanowym wierzchołek stopy może również być wskazówką do tych ruchów.

Jeżeli ruch obrotowy odbywa się w ten sposób, że nie udo porusza się w stosunku do miednicy, lecz odwrotnie — miednica w stosunku do uda, wtedy przy obrocie miednicy na zewnątrz (odwracanie miednicy) kolec biodrowy przedni górny tej samej strony przesuwa się do tyłu. odpowiedni zaś kolec strony przeciwległej do przodu; w ruchach obrotowych miednicy do wewnątrz (nawracanie miednicy) proces ten odbywa się odwrotnie.

O ruchach tych możemy się przekonać na sobie samym, kiedy stojąc na jednej nodze wykonujemy obrót tułowia dokoła osi podłużnej tejże nogi.

Obrót do wewnątrz hamowany jest przez więzadło kulszowo-udowe, obrót na zewnątrz przez więzadło biodrowo-udowe, przy zgiętym biodrze również przez więzadło głowy kości udowej.

Podobne prace

Do góry