Ocena brak

Ruchy mostka

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Ruchy mostka zależą od ruchów żeber, z którymi mostek jest połączony. Mostek wykonuje w zasadzie tzw. przesunięcie równoległe; w chwili podnoszenia się klatki piersiowej porusza się ku górze i do przodu, zwiększając jej wymiar przednio--tyiny. To przesunięcie równoległe nie występuje jednak w zupełnie „czystej" postaci z powodu różnej długości żeber; dolne części mostka przesuwają się silniej do przodu niż górne. Poza tymi zasadniczymi ruchami mostek wykonuje jeszcze nieznaczne ruchy w chrząstkozroście górnym między rękojeścią a trzonem. Odbywać się tu może obrót rękojeści w stosunku do trzonu lub odwrotnie, dokoła poprzecznie biegnącej osi przez przyczepy mostkowe drugiej pary żeber, a więc — zmiana kąta mostka. Kąt ten w spokojnym wdechu wynosi przeciętnie u mężczyzny 164°, u kobiety 167°. W chwili maksymalnego wdechu kąt ten spłaszcza się bardzo znacznie. Różnica między wdechem a wydechem wynosi u mężczyzn ok. 14°, u kobiet ok. 12° (Rotschild). Ruchy w chrząstkozroście dolnym między trzonem a wyrostkiem mieczykowatym są mniej istotne. Więzadło mostko-wo-mieczykowe hamuje przesunięcie się wyrostka mieczykowatego ku tyłowi pod wypływem działania przepony.

Podobne prace

Do góry