Ocena brak

Ruchy komórki

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Przejawem wytwarzania przez komórkę energii mechanicznej jest zjawisko ruchu komórkowego. Omawiając zmienność kształtów komórki wskazaliśmy na zjawisko ruch u pełzakowate go. Ruch taki jest związany z występowaniem prądów protoplazmaty-cznych, wskutek których cytoplazma przelewa się do wytwarzanych przez komórkę wypustek, co umożliwia jej ruch lokomocyjny na stałym podłożu. Inne bardzo ważne zjawisko, polegające na tym, że komórka otacza swymi wypustkami (nibynóżkami) jakieś drobne ciało stałe, np. bakterię, i wprowadza je w głąb swej cytoplazmy, nazywa się fagocytoz ą (fagein = jeść). Prądy cytoplazmatyczne mogą powsta-wać w komórce nie zmieniającej swego kształtu. Inne formy ruchu do-strzegamy w komórkach mających specjalne narządy (organelle) ruchu. Takimi narządami są np. ruchliwe jej wypustki , zwane migawkami . Mogą one pokrywać część zewnętrznej powierzchni komórek nabłonkowych. Budowę migawek opisaliśmy wyżej . Podobnie zbudowaną wypustkę pojedynczą, zwaną witk ą ( flagellum) , mają plemniki. Na niektórych komórkach powstają ruchliwe błonk i falujące . Innym rodzajem narządów ruchu są występujące wkomórkach mięśniowych włókienka kurczliwe, m i o f i b ry 1 e. Kurczenie się tych włókienek powoduje skurcz całej komórki mięśnio-wej. W ogóle zdolność wykonywania ruchów jest jedną z charaktery-stycznych cech cytoplazmy komórkowej . U podstawy tego zjawiska leży kurczliwość włókienkowych cząsteczek białkowych, fałdowanie się ich i prostowanie.

Podobne prace

Do góry