Ocena brak

Ruchy heretyckie

Autor /Krystyn Dodano /04.11.2011

W Kościele katolickim herezje to poglądy sprzeczne z dogmatami wiary. Heretycy podlegali karze śmierci przez spalenie na stosie. Ruchy heretyckie były jedną z konsekwencji rozłamu w Kościele. Główne herezje XIV i XV wieku to :

- poglądy angielskiego teologa Jana Wyclifa, że Kościół jest społecznością ludzi wybraną przez Boga, że jedynym źródłem wiary jest Pismo Święte, a nie Kościół rzymski, i że głową Kościoła powinien być władca.

- Jan Hus - profesor teologii uniwersytetu praskiego, wystąpił przeciw nadużyciom w Kościele, domagał się prawa ogłoszenia Ewangelii przez świeckich, komunii pod dwiema postaciami, zrezygnowania z bogactw prze Kościół. Został spalony na stosie w 1415 roku, pomimo "żelaznego list" króla niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego, który nie dotrzymał obietnicy i uwięził Husa.

Podobne prace

Do góry