Ocena brak

Ruchy górotwórcze

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstawaniu gór .

Powstawanie łańcuchów górskich o budowie fałdowej jest związane z kolizjami płyt litosfery. Nacisk lub opór płyt powoduje sfałdowanie osadów dna oceanicznego. Pierwotne ułożenie warstw skał osadowych jest prawie poziome. Pod wpływem bocznych nacisków na poziomie warstwy skalne tworzą się fałdy. Fałdy mogą mieć bardzo różną wielkość i kształt. Sfałdowana strefa zwiększa obciążenie litosfery, która ulega wgnieceniu w astenosfer. Góry, jako formy rzeźby ,powstają dopiero później, czasem wiele milionów lat później , gdy pionowe ruchy izostatyczne doprowadzą do wypiętrzenia się sfałdowanego obszaru, a procesy erozji do jego selektywnego niszczenia , zgodnie z odpornością skał.

Góry fałdowe mogą powstać w wyniku kolizji dwu płyt litosfery typu kontynentalnego np. alpejskie pasma górskie Europy południowej, Afryki Północnej i Południowej Azji.

Podobne prace

Do góry