Ocena brak

Ruchomość śledziony

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Ruchomość śledziony i jej sąsiedztwo z przeponą tłumaczą jej udział w ruchach oddechowych. W chwili wdechu śledziona przesuwa się do przodu oraz ku dołowi i wówczas jest też dostępniejsza badaniu palpacyjnemu. W czasie wydechu porusza się w odwrotnym kierunku.

Niezbyt rzadko swą powierzchnią nerkową śledziona może być zrośnięta z tylną ścianą brzucha; wówczas również więzadło przeponowo-śledzionowe zrasta się z tą ścianą i otrzewna powierzchni przeponowej śledziony przechodzi bezpośrednio w otrzewną ścienną.

W umocowaniu śledziony pewien udział, choć niezbyt wielki, bierze 3) więzadło przeponowo-okreżnicze {lig. phrenico-colicum), które odchodzi od zgięcia lewego okrężnicy i przyczepia się do przepony wytwarzając kieszonkę (saccus lienalis), w którą od góry wnika koniec przedni śledziony.

Górny odcinek więzadła przeponowo-śledzionowego, ciągnący się z przepony do tylnego końca śledziony, tzw. więzadło wieszadłowe śledziony (lig. suspensorium Knis) występuje w niespełna połowie przypadków i w umocowaniu śledziony nie odgrywa większej roli.

Podobne prace

Do góry