Ocena brak

Ruchliwość społeczna

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Jest to jeden z procesów społecznych. Ruchliwość społeczna polega na zmianie pozycji społecznej w tej samej zbiorowości lub też na przeniesieniu się do innej zbiorowości i zajęciu tam innej pozycji. Zmieniać pozycję mogą jednostki, grupy, kategorie zawodowe, społeczności lokalne.

Typy ruchliwości społecznej:

1. Pionowa -> przechodzenie z niższych pozycji na wyższe lub też z wyższych na niższe (awans i degradacja)

2. Pozioma (horyzontalna) -> przenoszenie się grupy do grupy (zawodu, miasta), jednakże bez zmiany pozycji społecznej, bez widocznego awansu czy degradacji.

3. Fluktuacje pracowników przenoszenie się z zakładu pracy do zakładu pracy, jednakże w ramach tego samego zawodu, lub zawodu podobnego, gdy chodzi o pracowników niewykwalifikowanych  

4. Codzienne przepływy ludności między miejscem zamieszkania, pracy, zaopatrzenia i rozrywki

Podobne prace

Do góry