Ocena brak

Ruchliwość przestrzenna ludności, jej źródła i typy. Sposoby mierzenia ruchliwości przestrzennej. Podstawowe wskaźniki

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

Ruchliwość przestrzenna jednostek przyjmuje formy wyraźnych prawidłowości, które są pochodne procesu modernizacji. Różnym formom transformacji odpowiadają istotne, regularne zmiany w formie jak również w natężeniu ruchliwości przestrzennej, której dotyczą:

Funkcji, częstotliwości, czas trwania, cykliczność, odległość, tras wędrówek, kategorii migrantów oraz rodzajów miejsc pochodzenia i miejsc przeznaczenia.

Przyczyny to: - rynek pracy (ekonomiczne) - kapitał kulturowy - środowisko przyrodnicze – polityczne - religijne ( w Polsce mało zauważalne z e względu na dużą tolerancję)

Wskaźniki to np.:

w ruchu naturalnym - przyrost naturalny, urodzenia/zgony, współczynnik dynamiki demograficznej, zmiana pozycji społecznej - wykształcenie, pozycja w pracy

inne - ilość migrantów - emigrantów i imigrantów, liczba przemeldowań ( na terenie miasta, osiedla, kraju)

ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE W

- w dochodzie - w wykształceniu - w uczestnictwie w kulturze - we władzy - i różnice wynikające z miejsca zamieszkania to nierówne położenie w przestrzeni

- w skali makro - skala krajów, regionów (urodzenie miasto wieś, mniejszy lub większy dostęp do rynku pracy)

- skala mezzo lokalna - miasto ,granica chodzi głównie o odległości np. dojazd do pracy(bilety - ogranicza dostęp do ośrodków kultury np. teatr)

- skala mikro przestrzenna - skala mieszkania, domu , ulicy (mieszkania lepsze, gorsze, większe, mniejsze, blisko lub daleko od sklepu, 1 piętro , 10 piętro). I te trzy wymiary składają się z nierównego położenia ludności w przestrzeni.

POLARYZACJA - przechodzenie tego środka na bieguny ( dochody, wykształcenie..)

Zamieszkanie w centrach i peryferiach, czy prowincjach wg JAŁOWIECKIEGO

POLSKA A - to wielkie miasta i ich obrzeża

POLSKA B - obszary poza miastami ale na ziemiach zachodnich

POLSKA C - obszar centralnej Polski po Wisłę

POLSKA D - na wschód od Wisły

Rzeszów w rankingu zajął ;

Miejsce II - pod względem bezpieczeństwa , patologii

Miejsce ostatnie pod względem atrakcyjności

- ci co chcą inwestować, chcą żyć - czynnik historyczny, bo im dalej na wschód - koniec Europy na krańcowo wschodnią - zwykła odległość mierzona w kilometrach (Paryż - Poznań, a Paryż -Rzeszów)

Podobne prace

Do góry