Ocena brak

Ruch po okręgu i zasady dynamiki

Autor /Jerry Dodano /04.10.2011

RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU:

ruchem jedn. po okręgu nazywamy ruch w którym prędkość liniowa ma wartość stałą ,a wektor prędkości jest styczny do toru w każdym jego punkcie (tor jest okręgiem)

V(szybkość)=s/t | V=2?r/T=2?rv-częstotliwość | w(prędkość kątowa)=?/t | v=w?r | ar=V2/r=4?2r/T2v2

-I ZASADA DYNAMIKI:

jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły rónoważą się ,to ciało pozostaje w spoczynku (gdy było w spoczynku) lub porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym (gdy było w ruchu).

-II ZASADA DYNAMIKI:

przyspieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do wypadkowej sił działających na to ciało ,ma kierunek i zwrot tej siły i jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.

a=F/m | F(siła)=m·a

1N(niuton).Siła ,która o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1m·s-2

p(pęd)=mV | ?p=F?t

-III ZASADA DYNAMIKI:

jeśli ciało a działa na ciało B pewną siłą ,to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości ,takim samym kierunkiem i przeciwnym zwrocie.

FBA=-FAB

Podobne prace

Do góry