Ocena brak

Ruch państw niezaangażowanych – idea, państwa uczestniczące, znaczenie

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

IDEA

-niezadowolenie nowo utworzonych panstw Azji i Afryki ze zdominowania polityki m.narodowej przez wielkie zantagonizowane mocarstwa

-nienawisc do wszelkich form kolonializmu

-chec prowadzenia wlasnej polityki i utworzenia odrębnego,niezaleznego osrodka integracji miedzynarodowej

-Trzeci Swiat odrzucal koncepcje globu podzielonego na dwa obozy,gdzie liczyly się tylko USA i ZSRR,razil ich zarówno sztywny komunistyczny dogmatyzm Moskwy,jak i twardy antykomunizm Waszyngtonu

-nowe panstwa Afryki i Azji,z nielicznymi wyjatkami,postanowily nie wiazac swoich losow z zadnym supermocarstwem

-stworzony przez nie ruch,opierajac się na pluralistycznej koncepcji ladu m.narodowego oraz na normach prawa m.narodowego zawartych w karcie ONZ,dazyl do uzyskania pozycji „trzeciej sily”,staral się poszerzyc zakres niezaleznosci politycznej i ekonomicznej i doprowadzic do zmian w swiatowym systemie stosunkow polit.i gospod.

-za ojca ruchu uznaje się premiera Indii Jawaharla Nehru( przyczynil się do powstania Brytyjskiej Wspolnoty Narodow-Commonwealth

-zawiazanie się ruchu było spowodowane również zimna wojna,postawy neutrałów nie były jednakowe,przechodzily kilka etapow:

1.jednakowa polityka wobec obu stron konfliktu zimnowojennego

2.pozytywny neutralizm-lagodzenie sporow i proby mediacji

3.faza negatywna-potepianie zimnej wojny ze wskazaniem na wazniejsze problemy jak glod i bieda

-podczas etapu 2 panstwa NieZ.ktore zajmowaly wieksza czesc swiata,zyskaly na znaczeniu wspoldzialajac ze soba.Wielkie mocarstwa zabiegaly o ich wzgledy.Zaangazowanie,pozytywne i negatywne,zakladalo solidarnosc panstw Trzeciego Swiata,które swiadome swojej slabosci,musialy dazyc do jak najszerszego sojuszu roznych nurtow.Zarowno Azjaci,jak i Afrykanie dazyli do solidarnosci jeszcze przed uzyskaniem niepodleglosci

-za pierwszy krok inicjujacy tworzenie się ruchu była Konferencja Stosunkow Azjatyckich w Dehli 12.03.1947,wzielo w niej udzial 28 delegacji

-spotkanie było poswiecone problemom azjatyckim m.in. reformie rolnej,uprzemyslowieniu,azjatyckiemu socjalizmowi i wprowadzeniu zasady niestosowania przemocy w stosunkach m.narodowych,powolano stala organizacje

-01.1949 Dehli omawiano sprawe niepodleglosci Indonezji i wycofania się z niej Holendrow

-1954 powstanie grupy Colombo(Birma,Cejlon,Indie,Pakistan,Indonezja) miala na celu:

1.wycofanie zantagonizowanych mocarstw z Azji

2.zwolanie afro-azjatyckiej konferencji w tej sprawie

-18-24.04.1955 Bandung(Indonezja) 27 panstw ( + Sudan i Ghana-majace dopiero wkrotce otrzymac niepodleglosc):

1.likwidacja kolonializmu

2.walka z dyskryminacja rasowa

3.neutralnosc wobec polityli mocarstw

4.ozywienie gospodarcze Azji i Afryki

5.zwiekszenie reprezentacji Azjatow i Afrykanow w skladzie Rady Bezpieczenstwa ONZ

-09.1961 szczyt w Belgradzie,ujawnienie się sprzecznosci miedzy panstwami NieZ.,weto arabskie wobec zaproszenia Izraela(Tito,Naser i Nehru inicjatorami spotkania),udzial wzielo 25 krajow:

1.walka z kolonializmem,imperializmem i rasizmem

2.staranie o pokoj,rozbrojenie i nowy swiatowy ład ekonom.

3.antyzach.orientacja

-1963 panstwa afrykanskie utworzyly Organizacje Jednosci Afrykanskiej,powolanej w Addis Adebie

-1964 spotkanie w Kairze,47 panstw(16 Azja,29Afryka,Kuba i Jugoslawia)

-1979 Hawana 134 panstwa

PANSTWA NALEŻACE

-ruch skupia ponad 100 panstw nie wiazacych się z zadnym z blokow istniejacych

-najpierw były to kraje postkolonialne Azji i Afryki

ZNACZENIE

-utrzymanie i utrwalenie pokoju i bezpieczenstwa m.narodowego(pokojowa koegzystencja,mediacja w konfliktach,przeciwdzialanie umacniania się blokow i sojuszy wojskowych)

-umacnianie niezaleznosci narodowej

-dzialanie na rzecz demokratyzacji stosunkow m.narodowych

-ruch nie wyksztalcil scisle instytucjonalnych form dzialania

-grupa luzno powiazanych ze soba poprzez akceptacje wspolnie przyjetych zasad postepowania

-na jego mala skutecznosc wplywa glownie niezgodnosc w poszczegolnych sprawach,pogladow,partykularne interesy oraz przede wszystkim slabosc polityczna,gospodarcza i często militarna jego czlonkow

-obradom nie zawsze towarzyszyla zgoda,liczni przywodcy,wbrew oficjalnie ogloszonej zasadzie wspolistnienia lansowali haslo „walki z imperializmem”

-ze względu orientacji antyzachodniej Ruch stal się silą rzeczy sojusznikiem Chin i ZSRR, glosil hasla zbiezne z haslami Rosji(np. identyczne stanowisko w sprawie Palestyny),dlatego w praktyce był on po czesci narzedziem polityki sowieckiej,to ulatwialo Moskwie mozliwosc penetracji obszarow Trzeciego Swiata

-stracily racje bytu po upadku ZSRR i bloku komunistycznego i rozw.Ukladu Warszawskiego

Do góry