Ocena brak

Ruch niezaangażowania – powstanie, działalność i przyszłość

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

 

Ruch ten miał na celu nie sprzymierzanie się ani z krajami kapitalistycznymi, ani z socjalistycznymi i poszukiwania własnej, w miarę niezależnej polityki w stosunkach międzynarodowych. Ten wybór pozwalał państwom na działalność antykolonialną i rozwijanie solidarności azjatycko - afrykańskiej z zaakceptowaniem samodzielności na arenie międzynarodowej. Za pierwszy krok inicjujący powstanie ruchu państw niezaangażowanych można uznać konferencję 25 państw azjatyckich, która odbyła się w New Delhi 12. 03. 1947 roku. Zadeklarowano chęć prowadzenia polityki niezależnej od bloków wojskowych oraz współpracy ze wszystkimi państwami, niezależnie od ich systemów społeczno - politycznych. Od 1961 roku, kiedy odbyła się pierwsza konferencja 25 państw ruchu w Belgradzie, ilość uczestników wzrastała.

W Cartagenie w 1995 roku było ich 114. Przez lata swojej działalności ruch zajmował się problematyką walki z kolonializmem, imperializmem, zagadnieniami rozbrojenia, rozwoju gospodarczego, wzmocnienia ONZ oraz rozwoju polityki i ruchu niezaangażowania. Państwa niezaangażowane deklarowały antyblokowość i postawę sprzeciwu wobec zimnej wojny. Zakończenie globalnej konfrontacji wpłynęło zdecydowanie na osłabienie ruchu i stracił on rację bytu przynajmniej w swojej poprzedniej formie. Zmianie uległy preferencje programowe i kierunki działania ruchu. Głównymi problemami ruch staje się ubóstwo krajów rozwijających się, rosnące zadłużenie i bezrobocie.

Do góry