Ocena brak

Ruch jednostajny po okręgu - teoria i wzory

Autor /Jerry Dodano /04.10.2011

T- okres ruchu, czas zatoczenia jednego pełnego okręgu

Częstotliwość- ilość pełnych obiegów dookoła okręgu w ciągu 1 sekundy

f=1/T [Hz(herz)=1/s]

V=2PiR(obwód koła)/T- wzór na prędkość liniową

&- kąt alfa

ł- łuk

r- promień koła

&=ł/r [rad=m/m=1]- Miarą kąta & jest stosunek łuku wyciętego przez ramiona tego kąta z okręgu, którego środek pokrywa się z wierzchołkiem kąta promienia tego okręgu.

w- omega

&- kąt alfa

w=&/T [rad/s=1/s]- prędkość kątowa- stosunek kąta zakreślonego przez promień wodzący punktu poruszającego się po okręgu do czasu jej zakreślenia.

W=2Pi/T

V=w*r- prędkość kątowa jest wektorem leżącym na osi obrotu i jej zwrot wyznaczamy regułą śruby prawoskrętnej i jeżeli obracamy śrubę zgodnie z obrotem ciała po okręgu to ruch postępowy śruby wskazuje zwrot wektora prędkości kątowej.

Wzory na przyspieszenia dośrodkowe:

Ar=V do kwadratu/r

Ar=w do kwadratu*r

Podobne prace

Do góry