Ocena brak

RUCH CYTOPLAZMY

Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011

Ruch cytoplazmy: rotacyjny cyrkulacyjny pulsacyjny.

Rola c. Krążąc rozprowadza tlen i skł. Pokarmowe Plazmodesny - pasma cytoplazmy łączące komórki tylko u roślin Rola błony k. -wymiana substancji odbieranie bodźców Osmoza - dyfuzja cząsteczek wody przez błonę pół przepuszczalną oddzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu Cyto. Struktury błoniaste: plazmalenna ER siateczka wew. plazmy str. Golgiego lizosomy sferosomy mikrociała Sferosomy - pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną zawierają enzymy do syntezy tłuszczów.

Lizosomy - zawierają enzymy hydrolityczne reakcja hydrolizy Str. Golgiego budowa: diktioson pęcherzyki golgiego Jądro komórkowe centriole:Liczba j. W k. 1 eukariotycznego prokar. 0 Skład chemiczny jądra białka DNA RNA Budowa: otoczka kariolimfa jąderko chromatyna k. prokariotyczna: ściana komu. błona cytoplazmatyczna nukleoid rybosomy mezosom rzęska k. eukariotyczna: struktury golgiego mitochndrium błona cytoplazmatyczna lizosom wakuola błona wakuoli błona jądrowa jądro jąderko chloroplast.

MITOZA zachodzi w kom.somat. Powstają 2 jądra potmane o tej liczbie chrom.Chrom. dośc szybko grubieją Chrom. nie dzielą się w pary Zapewnie podwójne liczby komórekMEJOZA w kom. Macierzysych gamet i zarodników Pows, 2 jądra potomne o zredukowanej liczbie chrom. Do połowy Łączą się w pary Są cienkie przez długi czas są niepodzielne Zapewnia stałośc liczby chrom. W kom.

Podobne prace

Do góry